Applikazzjoni għal rata ridotta tal-Kontribuzzjoni tas-Sigurta' Soċjali tat-tieni klassi għal bdiewa u raħħala full-time (Kap 318 tal-Għaxar Skeda Taqsima III)
Navigate Up
Sign In

Applikazzjoni għal rata ridotta tal-Kontribuzzjoni tas-Sigurta' Soċjali tat-tieni klassi għal bdiewa u raħħala full-time (Kap 318 tal-Għaxar Skeda Taqsima III)


Il-kaxxi mmarkati b'asterisk (*) huma meħtieġa

Jiena, hawn taħt iffirmat, nixtieq napplika biex nibda nħallas il-kontribuzzjoni tat-tieni klassi bir-rata ridotta applikabbli għal bdiewa u raħħala full-time.


(mhux qabel l-2011)

(ħalli din il-kaxxa vojta jekk għal perjodu indefinit)


Għaldaqshekk niddikjara illi jiena bidwi / raħħal full-time reġistrat mal-JobsPlus kif ukoll jien reġistrat mad-Dipartiment tal-VAT.
Nifhem li għandi ninforma lill-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi f'każ li ma nibqax nopera bħala bidwi jew raħħal full-time.


Tella' d-Dikjarazzjoni iffirmata hawn:*   L-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi juża' l-informazzjoni mibgħuta minnek biex jipproċessa dil-formola skont id-dispożizzjonijiet tal-Atti dwar it-Taxxa u leġislazzjoni sussidjarja. Aħna nistgħu nivverifikaw l-informazzjoni mibgħuta minnek, jew informazzjoni dwarek ipprovduta minn terzi persuni, ma' informazzjoni miżmuma mill-Uffiċċju. Aħna ma ngħaddux informazzjoni dwarek lil ebda persuna barra l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi ħlief kif permess mil-liġi. L-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi juża' l-informazzjoni personali tieghek skont l-Att dwar l-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 440) biex jipproteġi l-privatezza tieghek. Għal aktar tagħrif tista' tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data Personali, Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi, Floriana FRN 0170.


​Ipprintja u ffirma din id-dikjarazzjoni u tellagħha fl-Applikazzjoni onlajn tal-lemin.